Al van jongs af aan voelt Janine (50) een bijzondere band met haar verstandelijk beperkte broer Albert-Jan (51). Haar ouders hebben altijd voor hem gezorgd, maar nu zij ouder en hulpbehoevend zijn, neemt Janine de zorg van hen over. Hoe pakt zij deze nieuwe verantwoordelijkheid op? Corona zorgt voo ...

Domotica is het toepassen van technologie en diensten, voor een betere kwaliteit van wonen en leven. We spreken van Zorgdomotica als technische toepa ...